Sammutin Oy toimittaa Puolustusvoimille uusia puhdistusajoneuvoja

16.02.2009 kello 15:58

Kirjoittaja: Korson Jeesus

Maavoimien Materiaalilaitoksen Esikunta on hankkinut suomalaiselta Sammutin Oy:ltä 16 puhdistusajoneuvoa puolustusvoimien käyttöön. Hankintasopimuksen arvonlisäverollinen kokonaishinta lisähankintavarauksineen on noin 23,5 miljoonaa euroa. Ajoneuvot toimitetaan puolustusvoimille vuosina 2009-2010. Ensimmäinen puhdistusajoneuvo luovutettiin Pioneerirykmentille operatiiviseen käyttöön 16. helmikuuta.

Kauppaa voidaan pitää pelastusalalle poikkeuksellisen suurena.

Puhdistusajoneuvoja käytetään suojelujoukkojen vaativissa puhdistus- ja pelastustehtävissä, joissa voidaan joutua toimimaan CBRN-ympäristössä (kemiallisesti, biologisesti tai radioaktiivisesti saastunut ympäristö). Lisäksi puhdistusajoneuvoja käytetään sotilaspalokuntien tehtävissä eri joukko-osastoissa. Puhdistustehtävissä puhdistusajoneuvolla voidaan toteuttaa kaluston-, tiestön- ja maastonpuhdistustehtäviä CBRN-saasteista erilaisilla puhdistusaineilla. Pelastustehtävissä puhdistusajoneuvolla voidaan suorittaa sammutus, pelastusraivaus- ja ensiaputehtäviä.

Puolustusvoimien puhdistusajoneuvohankinnan työllistävä vaikutus Sammutin Oy:ssä on noin 30 henkilötyövuotta. Yritys suunnittelee ja valmistaa ajoneuvoja Jyväskylässä.

Comments (1)


Rescue.fi
https://www.rescue.fi/article.php/20090216135854914